Θεσσαλονικη: Θαλάσσια αγγούρια και εκτροφή γαρίδων ανάμεσα στις καινοτομικές επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν..!!

«Γαλάζια» καινοτομία αναπτύσσουν στην περίοδο ώς το τέλος του Φεβρουαρίου του 2020 πέντε καινοτομικές επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, που έλαβαν κουπόνια καινοτομίας, στο πλαίσιο του έργου BLUE_BOOST, προκειμένου να αναπτύξουν επιστημονικές προτάσεις εμπνευσμένες από τη θάλασσα, με πιθανό ισχυρό αναπτυξιακό αντίκτυπο:

Η ανάπτυξη μεθόδου τεχνητής αναπαραγωγής ολοθουρίων (των πανάκριβων «αγγουριών της θάλασσας»), με στόχο τη δημιουργία της πρώτης μονάδας καλλιέργειάς τους στην Ελλάδα, η εκτροφή γαρίδων σε δεξαμενές παραγωγής σπιρουλίνας, η διατήρηση φιλέτων ψαριού σε άλμη βασισμένη σε …ροδόνερα και με αξιοποίηση ελληνικών αρωματικών φυτών, η ανάπτυξη οn-line συστήματος παρακολούθησης οστρακοειδών και μια καινοτομική μέθοδος αποτροπής της συσσώρευσης βιομάζας πάνω στα δίχτυα, είναι τα πέντε σχέδια, που μπήκαν στη γραμμή αφετηρίας τον Αύγουστο του 2019, με προοπτική την ολοκλήρωσή τους ως το τέλος του φετινού Φεβρουαρίου.

Και τα πέντε καινοτομικά σχέδια, που υλοποιούνται από πολύ μικρές και μικρομεσαίες και νεοφυείς (startup) επιχειρήσεις και έχουν λάβει «Κουπόνι Καινοτομίας», ύψους 10.000 ευρώ, από το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), στο πλαίσιο του έργου BLUE_BOOST (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ADRION), βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Αυτό διαπίστωσε αντιπροσωπεία στελεχών και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων του ΕΒΕΘ, κατά τη διάρκεια πρόσφατων επισκέψεων στις ωφελούμενες επιχειρήσεις και τους συνεργαζόμενους με αυτές Παρόχους Τεχνογνωσίας (φορείς Έρευνας και Καινοτομίας).

Όπως διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, τα εγκεκριμένα σχέδια υλοποιούνται βάσει των όσων προβλέπονταν στις αιτήσεις τους. Τα σχέδια επιλέχθηκαν, κατόπιν αξιολόγησης, στο πλαίσιο της διακρατικής πιλοτικής δράσης του έργου BLUE_BOOST, μέσω της οποίας έχουν χορηγηθεί στις επτά πιλοτικές περιοχές του έργου συνολικά 35 κουπόνια καινοτομίας, ύψους έως 10.000 ευρώ έκαστο, σε αντίστοιχο αριθμό επιχειρήσεων της Γαλάζιας Ανάπτυξης (αλιεία, επεξεργασία αλιευμάτων, υδατοκαλλιέργειες, παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, ναυπήγηση σκαφών, γαλάζιες βιοτεχνολογίες κλπ).

Πηγή: topontiki.gr