Οι επιπτώσεις του Brexit : Πιο ακριβά τα βρετανικά προϊόντα που θα εισάγονται στην Ελλάδα..!!

«Συναγερμός» έχει σημάνει στις ελληνικές υπηρεσίες, καθώς πλησιάζει η 29η Μαρτίου, ημερομηνία κατά την οποία -με τα υπάρχοντα δεδομένα- η Μεγάλη Βρετανία θα πάρει «διαζύγιο» από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας θα έχει αντίκτυπο και στην Ελλάδα μέσω των ανατιμήσεων στις τιμές των αγγλικών προϊόντων που εισάγονται στη χώρα μας. Προϊόντα και εμπορεύματα θα επιβαρυνθούν με πρόσθετες τελωνειακές διαδικασίες και με επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις λόγω της επιβολής δασμών, κάτι που θα ισχύει και για αγορές μέσω internet.

Στην ουσία τα προϊόντα θα θεωρούνται ως προερχόμενα από τρίτη μη κοινοτική χώρα και θα έχουν τους ανάλογους επιβαλλόμενους δασμούς.

 

Εγκύκλιος ΑΑΔΕ

Σε εγκύκλιο από τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργο Πιτσιλή προς όλες τις τελωνειακές υπηρεσίες της χώρας, περιγράφονται οι συνέπειες από ένα πιθανό «άτακτο Brexit».

Μεταξύ άλλων αναφέρεται:

-Εμπορεύματα που θα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. από το Ηνωμένο Βασίλειο θα υπάγονται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο. Τούτο συνεπάγεται την επιβολή των σχετικών δασμών.

-Ορισμένα εμπορεύματα που θα εισέρχονται στην Ε.Ε. από το Ηνωμένο Βασίλειο θα υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών ή προστασίας των εθνικών θησαυρών.

– Ταχυδρομικά αντικείμενα που θα αποστέλλονται στη χώρα μας από το Η.Β. (αγορές μέσω Διαδικτύου, αποστολές από ιδιώτη σε ιδιώτη κ.λπ.) είτε μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.) είτε μέσω εταιριών ταχυμεταφοράς, επίσης θα υπόκεινται σε τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής και επιβαρύνονται με τους αναλογούντες δασμούς και φόρους.

-Στην περίπτωση παραλαβής μέσω εταιρίας ταχυμεταφοράς, η τελωνειακή διασάφηση θα υποβάλλεται είτε από τον ίδιο τον παραλήπτη είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ορίσει ως αντιπρόσωπό του (συνηθέστερα από την εταιρία ταχυμεταφορών ή από επαγγελματία εκτελωνιστή), κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.

Πηγή: topontiki.gr