Υπουργείο Παιδείας: Τέλος οι δικαιολογημένες απουσίες λόγω γρίπης..!!

Τέλος από σήμερα Τετάρτη 13 Μαρτίου οι δικαιολογημένες απουσίες των μαθητών γυμνασίου και λυκείου λόγω γρίπης.

Την ανακοίνωση για την παύση της ισχύος της εν λόγω εγκυκλίου έκανε χθες Τρίτη το Υπουργείο Παιδείας.

Μέχρι σήμερα, οι απουσίες των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που οφείλονταν στην έξαρση της εποχικής γρίπης, δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, με πρόσφατη βεβαίωση/γνωμάτευση δημοσίου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, στην οποία να αναγράφεται ο λόγος και η επιβεβλημένη διάρκεια απουσίας από το σχολείο.

Πηγή: madata.gr