Οικονομία

Βογιατζόγλου: Στις 15 Ιουλίου η αποκοπή μερίσματος του 2023

Η «Βογιατζόγλου Ανώνυμος Εταιρία» ανακοίνωσε σήμερα (26.6.2024) ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης Ιουνίου 2024 ενέκρινε τη διανομή (καταβολή) μερίσματος συνολικού ποσού 917.125,00 ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,145 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Από το άνω ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του νόμου 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 24 του Ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019), ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο καθαρό ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,13775 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό),

Ημερομηνία αποκοπής (cut of date) του μερίσματος χρήσεως 2023 (cut off date) ορίσθηκε η Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024.

Διευκρινίζεται ότι με βάση τον Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα «record date» και συνακόλουθα δικαιούχοι της συγκεκριμένης εταιρικής πράξης (του μερίσματος της χρήσεως 2023) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).

Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων της Εταιρείας κατά ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) της χρήσεως 2023, ήτοι την Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024.

Η καταβολή του μερίσματος της χρήσεως 2023, θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία».

Πηγή: www.newsit.gr

Σχετικές αναρτήσεις

Ελλάδα – Γερμανία: Οικονομική συνεργασία με έμφαση σε έρευνα και καινοτομία, βιομηχανία και ΑΠΕ

admin

TAΙΠΕΔ: Στην Matenisa Trading η αξιοποίηση του ακινήτου «Ακτή και Camping Αγίας Τριάδας»

admin

Αυξήθηκαν οι τιμές των οικοδομικών υλικών τον Ιούνιο του 2024

admin