Οικονομία

Prodea Investments: Διανομή μερίσματος 0,247 ευρώ ανά μετοχή

Την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για διανομή μερίσματος ποσού 0,247 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό) από τα κέρδη της χρήσης 2023 ανακοίνωσε σήμερα (11.6.2024) η Prodea Investments.

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους 0,110 ευρώ σε συνέχεια της από 5ης Δεκεμβρίου 2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Prodea Investments, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε 0,137 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό).

Από την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2023 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 (Record Date).

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024 μέσω της Πληρώτριας Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ως εξής:

  • Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις.
  • Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε 5 έτη παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Πηγή: www.newsit.gr

Σχετικές αναρτήσεις

Οριστικό λουκέτο στο beach bar των παραβάσεων στη Ρόδο με τις ξαπλώστρες μέσα στη θάλασσα

admin

ΑΑΔΕ: Ενσωμάτωση ΔΟΥ Γλυφάδας, ΙΒ και ΙΖ Αθηνών στο ΚΕΦΟΔΕ Αττικής

admin

Νέα εποχή στον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη συνεργασία Ομίλου Δ. Γιαννακόπουλου και UBITECH

admin