Οικονομία

Εξαγωγές: Αυξήθηκαν κατά 11,1% τον Απρίλιο αλλά το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε στα 3 δισ. ευρώ

Παρά την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών τον Απρίλιο, η ακόμα μεγαλύτερη αύξηση και των εισαγωγών οδήγησε σε διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ την Παρασκευή (7.6.2024).

Αναλυτικά, η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά τον μήνα Απρίλιο 2024 ανήλθε στο ποσό των 7,480 δισ. ευρώ έναντι 6,241.7 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2023 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 19,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Απρίλιο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 970,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20,5%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Απρίλιο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 968,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20,6%, σε σχέση με τον μήνα Απρίλιο 2023

Αυξήθηκαν και οι εξαγωγές

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά τον μήνα Απρίλιο 2024 ανήλθε στο ποσό των 4,467.1 δισ. ευρώ έναντι 4,019.4 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2023 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 11,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Απρίλιο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 463,1 εκατ. ευρώ δηλαδή 17% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Απρίλιο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 464,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,1%, σε σχέση με τον μήνα Απρίλιο 2023.

Διευρύνθηκε το έλλειμμα

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Απρίλιο 2024 ανήλθε σε 3,012.9 δισ. ευρώ έναντι 2,222.3 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2023, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 35,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Απρίλιο 2024 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 507,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 25,3%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Απρίλιο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 504,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 25,5% σε σχέση με τον μήνα Απρίλιο 2023.

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2024 ανήλθε στο ποσό των 27,802.8 δισ. ευρώ έναντι 27,429.2 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2023, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 1,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 930,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 918,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,6%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2023. Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2024 ανήλθε στο ποσό των 16,805.7 δισ. ευρώ έναντι 17,872 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2023, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 6%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 400,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,3% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 350,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,9%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2023.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2024 ανήλθε σε 10,997.1 δισ. ευρώ έναντι 9.557,2 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2023, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 15,1%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1,330.9 δισ. ευρώ, δηλαδή 17,3% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1,268.3 δισ. ευρώ, δηλαδή 16,6%.

Τα μηνιαία στοιχεία των ενδοενωσιακών συναλλαγών, έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των ενδοενωσιακών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι, βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των «ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων», τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.

Πηγή: www.newsit.gr

Σχετικές αναρτήσεις

ΑΑΔΕ: Λουκέτο σε άλλα τέσσερα καταστήματα της γνωστής πολυεθνικής ρούχων

admin

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών

admin

Μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόκτησης ακινήτου μέσα από τα ανανεωμένα παράθυρα της Altamira Properties

admin