Οικονομία

Attica Group: Στην θυγατρική Blue Star ο κλάδος ακτοπλοΐας

Την έναρξη της διαδικασίας διάσπασης με τη μορφή της απόσχισης του κλάδου της ακτοπλοΐας και την απορρόφηση του από τη θυγατρική εταιρεία Blue Star ανακοίνωσε σήμερα (28.6.2024) η Attica Group.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: Η Attica Α.Ε. συμμετοχών (η Εταιρία) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την συνεδρίασή του της 27.6.2024 αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας διάσπασης με την μορφή της απόσχισης του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών και της απορρόφησής του από την κατά 100% θυγατρική Blue Star Ferries Μονοπρόσωπη N.A.E. (η Επωφελούμενη Εταιρία).

Ο κλάδος ο οποίος θα μεταβιβασθεί στην Επωφελούμενη Εταιρία προήλθε από την συγχώνευση με απορρόφηση της Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ). Η απόσχιση με απορρόφηση του κλάδου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018 και του ν.δ. 1297/1972.

Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίσθηκε η 30.6.2024.

Με την ολοκλήρωση της απόσχισης, η οποία αναμένεται εντός του τρέχοντος έτους, η Εταιρία πέραν των συμμετοχών και ακινήτων που έχει στην κυριότητά της, θα εξακολουθήσει να παρέχει, μεταξύ άλλων, διοικητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στις εταιρίες του Ομίλου της.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ελήφθη σε υλοποίηση του μεσοπρόθεσμού στρατηγικού σχεδιασμού που είχε ανακοινωθεί κατά την διαδικασία συγχώνευσης της Εταιρίας με την ΑΝΕΚ.  

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψιν τις πρόσφατες μεταβολές στο κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία σε συνεργασία με τον βασικό μέτοχο της εξετάζει σειρά εναλλακτικών για την ενίσχυση της παρουσίας της στις αγορές κεφαλαίου, ιδίως μέσω της ενίσχυσης της μετοχικής διασποράς. Η Εταιρία θα ενημερώνει σχετικά το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Πηγή: www.newsit.gr

Σχετικές αναρτήσεις

ΤΙΤΑΝ: Εντάχθηκε στον δείκτη FTSE4Good

admin

Τιμολόγια ρεύματος: Που οφείλεται η νέα θερινή έκρηξη τιμών στο ηλεκτρικό – Από την «εισαγόμενο» στο «εγχωρίως παραγόμενο» πληθωρισμό

admin

ΣτΕ: Νέα απόφαση κατά του μπόνους για τα ύψη κτηρίων

admin