Κοινωνικό μέρισμα: Τεχνικό λάθος της εφαρμογής «εξαφάνισε» δικαιούχους..!!

Πολλοί είναι οι οικονομικά αδύναμοι πολίτες που έχουν υποβάλει αιτήσεις για να εισπράξουν το κοινωνικό μέρισμα χωρίς ωστόσο το σύστημα να τους αναγνωρίζει ως δικαιούχους λόγω ενός τεχνικού προβλήματος στα μηχανογραφικά συστήματα της ΗΔΙΚΑ και της ΑΑΔΕ, μέσω των οποίων διενεργείται η επεξεργασία των στοιχείων των υποβαλλόμενων αιτήσεων.

Λόγω του προβλήματος αυτού, οι αιτήσεις των συγκεκριμένων δικαιούχων απορρίπτονται με την αιτιολογία ότι δεν ήταν μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας την τελευταία πενταετία παρά το γεγονός ότι πέρυσι αναγνωρίστηκαν κανονικά αυτή την ιδιότητα, έχοντας εισπράξει, μάλιστα, το κοινωνικό μέρισμα.

Η ΗΔΙΚΑ προχωρά σε βελτιώσεις της εφαρμογής και καλεί τους εν λόγω πολίτες να δοκιμάσουν να υποβάλουν εκ νέου τις αιτήσεις τους μετά από μερικές μέρες και εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δηλαδή το αργότερο έως τις 21 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η ΗΔΙΚΑ, μέχρι τις 9:35 το πρωί της Τρίτης:

* Είχαν εγκριθεί 1.068.314 υποβληθείσες αιτήσεις για την είσπραξη του «κοινωνικού μερίσματος», ενώ άλλες 346.050 υποβληθείσες αιτήσεις είχαν απορριφθεί.

* Το συνολικό ποσό προς πληρωμή το οποίο αντιστοιχεί στις εγκριθείσες αιτήσεις ανέρχεται σε 515.079.225 ευρώ. Το μέσο ποσό πληρωτέου «μερίσματος» ανά εγκριθείσα αίτηση έφθανε τα 482 ευρώ.

* Εκκρεμούσαν προς υποβολή και επεξεργασία άλλες 327.380 αιτήσεις, ενώ 71.097 αιτήσεις που υποβλήθηκαν, στη συνέχεια, ακυρώθηκαν.

Σύμφωνα, εξάλλου, με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υποβολής των αιτήσεων και πληρωμής του «μερίσματος», το οποίο ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών:

• Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου.

• Για αιτήσεις που έχουν εγκριθεί έως και την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου, το κοινωνικό μέρισμα θα καταβληθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου.

• Για όσες αιτήσεις εγκριθούν από την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου έως και την καταληκτική προθεσμία, το κοινωνικό μέρισμα θα καταβληθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου.

Πηγή: topontiki.gr