Καταγγελίες βουλγαροποίησης φρούτων και λαχανικών, η μεγάλη πλειοψηφία τους εισάγεται από τρίτες χώρες..!!

Το 89% περίπου των φρούτων και λαχανικών που διατίθενται στην αγορά της Βουλγαρίας είναι εισαγόμενα. Στον ισχυρισμό αυτόν προέβη ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Βουλγαρικού Συνδέσμου Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών κ. Chavdar Marinov. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι μεγάλο ποσοστό αυτών των προϊόντων εισάγονται από γειτονικές χώρες (εκτός ΕΕ) και στη συνέχεια «βουλγαροποιούνται».

Ο κ. Marinov διατείνεται ότι στην επίσημη στατιστική καταγραφή εμφανίζεται να λαμβάνει χώρα αυξημένη παραγωγή και εμπορία φρούτων και λαχανικών στη Βουλγαρία, η οποία ωστόσο δεν λαμβάνει υπ’ όψιν ότι μεγάλος όγκος αυτών των προϊόντων προέρχεται από τρίτες χώρες όπως η Σερβία και τα Σκόπια (εξ αιτίας κυρίως των «χαλαρών» τελωνειακών ελέγχων στα σύνορα με τις δύο αυτές χώρες), συσκευάζονται στη Βουλγαρία και εν συνεχεία πωλούνται στην αγορά ως «βουλγαρικής προέλευσης».

Πρόσθεσε ότι τα φρούτα και τα λαχανικά προέλευσης των παραπάνω χωρών είναι δυνητικά «επικίνδυνα» για την δημόσια υγεία, επειδή οι αποδεκτές τιμές υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων (accepted  values  of  pesticide  residue) είναι υψηλότερες σε αυτές τις χώρες σε σχέση με τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Γενικότερα, το τελευταίο διάστημα η εγχώρια αγορά  αγροδιατροφικών προϊόντων της Βουλγαρίας αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα. Στην αγορά λιανικής της Βουλγαρίας, διατίθενται πενιχρές ποσότητες αυτής της κατηγορίας προϊόντων λόγω περιορισμένης εγχώριας παραγωγής.

Οι μεγαλύτερες ελλείψεις παρουσιάζονται σε κατηγορίες προϊόντων όπως τα φρούτα και λαχανικά, τα αυγά, το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Οι κυριότερες χώρες εισαγωγής αυτών των προϊόντων είναι: η Τουρκία, η Ελλάδα, η Πολωνία, η Σερβία και τα Σκόπια.

Πηγή: agrotypos.gr